Läs senare

Vi vill visst se över kunskapskraven i grundskolan

ReplikVi vill analysera om kunskapskraven missgynnar elever med neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar och hur de i så fall kan anpassas. Och en utredning undersöker nu hur kompensatoriska inslag kan införas i betygssystemet, skriver Matilda Ernkrans (S) i ett svar till Cecilia Johansson.

07 sep 2018

Om debattören

Matilda Ernkrans (S)

Ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Cecilia Johansson skriver i en debattartikel att hon är besviken över att grundskolans kunskapskrav inte har debatterats i valrörelsen.

Jag hade också gärna sett att skolan fått mer uppmärksamhet i valdebatten. Hur alla elever ges förutsättningar att klara skolan är en av valets viktigaste frågor – men det märks tyvärr alltför lite, inte minst i media. Men det innebär inte att frågan inte prioriteras av politiken. Tvärtom, jag vill också förändra betygssystemet, se över kunskapskraven och fortsätta satsa på lovskola.

Politiken och skolan är ofta mer komplexa än vad som får plats i en valdebatt. Den socialdemokratiskt ledda regeringen tillsatte så sent som i april en betygsutredning som ska se hur kompensatoriska inslag kan införas i betygssystemet.

Den 20 augusti presenterade Socialdemokraterna ett paket med åtgärder för att stärka stödet för elever i behov av särskilt stöd. Bland annat vill vi att det görs en särskild analys om kunskapskraven missgynnar vissa elevgrupper och hur de i så fall kan anpassas till elever med neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar.

För oss är det viktigare än stora skattesänkningar och privatiseringar.

I vårt valmanifest går vi till val på att ”göra det lättare att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupp, öka skolans kunskap och stöd för barn med neuropsykiatriska svårigheter, samt införa läxhjälpsgaranti och obligatorisk lovskola för barn som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan”.

Socialdemokraterna har förslagen för att skapa en jämlik kunskapsskola där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Men det kräver inget mindre än stora investeringar och fler välutbildade lärare som känner stöd från hela samhället. För oss är det viktigare än stora skattesänkningar och privatiseringar.

Och det är just det valet på söndag handlar om.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin