Läs senare

Vikarier inga magiker

DebattBåde huvudmän och bemanningsföretag måste ta ansvar för lärarvikariernas villkor. Det skriver Lärarförbundet Student.

23 Nov 2016

Om debattörerna

Petter Ådahl

Ordförande Lärarförbundet Student

 

 

Edward Williamson

Lärarförbundet Student

 

Lärarbrist och höga sjuktal gör att kommuner och fristående huvudmän ständigt behöver kalla in vikarier för att klara verksamheten. Allt fler skolor använder sig av bemanningsföretag för att få tag på vikarier. Det är en bransch som blomstrar.

I kollektivtrafik och tidningar kan vi se hur bemanningsföretag gör reklam för att locka till sig lärarvikarier. Inte sällan visar kampanjerna på de dåliga arbetsvillkor lärar­vikarier har.

På väg till arbetet eller universitetet kan vi mötas av budskap som ”en bra vikarie har scenvana och kan köra utan manus”. Det ­anspelar på att lärarvikarier, till skillnad från heltidsanställda lärare, ska ha magisk kraft att trolla fram undervisning utan tanke på kursplan och lärandemål.

Bild: Maria Raymondsdotter

Många lärarstudenter tar tidvis anställning som lärarvikarier. Vikariatet kan vara ett sätt att prova på yrket och tjäna extra pengar vid sidan av studierna.

Men att vara lärarvikarie är många gånger ett otacksamt jobb. Man blir inkallad med kort varsel till en låg lön och får ofta ingen möjlighet att planera sin undervisning ­eller förbereda lektioner för eleverna.

Kanske har du aldrig tidigare satt din fot på skolan. Kanske vet du inte i vilket ämne du ska undervisa eller vilken ålder eleverna har. I bästa fall, för vikarien vill säga, tvingar skolan den sjukanmälde läraren att planera undervisningen. Ett agerande som såklart är helt oacceptabelt.

Är en lärare sjukskriven ska denne inte utföra något arbete. Ansvaret för att ge lärarvikarien tid, möjlighet och verktyg för god undervisning ligger helt och hållet hos arbetsgivaren.

Reklamkampanjer som anspelar på vikariers förmåga att anpassa sig till dåliga ­arbetsförhållanden är provocerande. Att påstå att det som kännetecknar en bra lärar­vikarie är att kunna göra ett bra arbete utan att få planera sin undervisning är att idealisera lärarbristen och de dåliga arbetsvillkoren.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Det går inte att magiskt trolla fram kvalitativ under­visning. En bra lektion har ett genomtänkt syfte och är kopplad till skolans styrdokument. God undervisning är inte att eleverna tittar på film tre dagar i veckan. De måste mötas av utmaningar och saker som väcker deras lust till kunskap.

Därför vill vi uppmana bemanningsföretag, vikarie­pooler och alla andra skol­arbetsgivare: ta ansvar för vikariernas villkor! Se till att såväl lärare som lärarvikarier ges tid och förutsättningar att förbereda och genomföra lektioner även om tiden är knapp. Oplanerade lektioner utan syfte eller mål är inte det som kommer att öka kunskaps­resultaten i svensk skola.

ur Lärarförbundets Magasin