Läs senare

Vikarierande lärare får kvarts miljon efter vägledande dom i AD

Den vikarierande läraren hade rätt till fast anställning och retroaktiv lön. Det slår Arbetsdomstolen fast i en vägledande dom och dömer skolan att betala en kvarts miljon kronor till läraren.

13 maj 2015

– Det här är en viktig seger – både för vår medlem och för vikarier på hela arbetsmarknaden, säger Lärarförbundets förbundsjurist Rikard Hultman.

Läraren hade vikarierat på Minervaskolan i Umeå från 2006 till 2011, då det sista vikariatet löpte ut. Hon hade länge hoppats på att få en ledig fast tjänst efter alla år hon vikarierat, men den lediga tjänsten gick till en man.

Medlemmen bröt ihop och blev sjukskriven. Hon tog sedan kontakt med Lärarförbundet, som slog fast att läraren borde ha fått en fast anställning för länge sedan.

Minervaskolan erbjöd då läraren en fast tjänst.

Enligt femte paragrafen i anställningsskyddslagen har nämligen den som har vikarierat i sammanlagt två år under en femårsperiod rätt till en tillsvidareanställning.

Men läraren krävde också genom Lärarförbundet att hon skulle få ekonomisk kompensation för lön som hon gått miste om på grund av att hon inte varit fast anställd, till exempel lön under skolloven.

Detta motsatte sig Minervaskolan. Tvisten hamnade först i Umeå tingsrätt, som gav läraren rätt, och sedan i Arbetsdomstolen, som nu också ger läraren rätt.

– När domen kom blev hon jätteglad. Det här ger henne upprättelse efter alla dessa år, kommenterar förbundsjurist Rikard Hultman.

Vad får domen för principiell betydelse?

– Eftersom den här frågan inte har prövats tidigare är den vägledande och blir applicerbar för hela arbetsmarknaden. Domen innebär att anställningsskyddslagen stärks och att det blir möjligt att kräva retroaktiv lön för vikarier som borde ha varit fast anställda. Det är väldigt bra för alla fackliga organisationer och för deras medlemmar, säger Rikard Hultman.

Enligt domen ska Minervaskolan betala sammanlagt 265 000 kronor till läraren i retroaktiv lön och skadestånd inklusive ränta.

I dag arbetar läraren på en annan skola.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin