Läs senare

”Viktigt att låta elever träna på demokrati”

KunskapsmätningarDet är inte bara svenska elever som förbättrat sina kunskaper i samhällsfrågor. Samma trend märks i flertalet länder som deltog i ICCS för sju år sedan. EU-kommissionen vill använda undersökningen i kampen mot radikalisering och extremism.

07 nov 2017

Sverige, Ryssland, Norge, Belgien, Taiwan, Estland och ytterligare fem länder visade alla påtagligt bättre resultat i ICCS 2016. Bara två länder – Chile och Italien – hade en marginellt lägre poäng jämfört med 2009.

– Det är självklart uppmuntrande att kunskapsnivån höjts, men vad det beror på kan vi inte svara på. En tänkbar förklaring kan vara att informationen har blivit så mycket mer lättillgänglig och att den allmänna kunskapsnivån i samhället höjts, säger Wolfram Schulz, internationell forskningsledare för ICCS 2016.

Däremot ser IEA inte att ämnet fått mer utrymme i skolan:

– Det är fortfarande begränsat sett till den tid det får och det betraktas nog inte som ett nyckelämne. Men vi vet att ungdomar med mer kunskaper tenderar att vara mer vidsynta och mer villiga att engagera sig, fast kanske inte på ett konventionellt sätt via politiska partier, säger Wolfram Schulz.

Jens Nymand Christensen, biträdande generaldirektör på EU-kommissionens utbildningsdirektorat, pekar också på den demokratiska dimensionen under en presskonferens i Bryssel.

– Vi vill att de unga ska kunna argumentera på ett sätt som garanterar frihet, men också rättsstatsprinciper, mänskliga rättigheter och tolerans, säger Nymand Christensen.

– Det är viktigt att fokusera på det som vi kallar våra gemensamma värderingar. Det är det här som vi faktiskt har byggt hela EU på. Vi måste se till att våra unga verkligen förstår det.

Nymand Christensen ser undersökningen även som en hjälp i kampen mot radikalisering och extremism.

– Vi måste reda ut vilka och hur våra ungdomar riskerar att bli radikaliserade. Vi måste – om jag uttrycker det hårt – lära oss var våra utbildningssystem misslyckas, säger Nymand Christensen.

ICCS är den enda globala studie som mäter ungdomars kunskaper om samhälle och medborgarskap. Ändå lär den inte få massivt genomslag eftersom en rad tunga länder hoppat av eller valt att inte delta. USA och Kanada saknas, liksom europeiska tungviktare som Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Kvar finns 21 länder, medan andra internationella mätningar i matte, läsning och naturvetenskap omfattar mer än dubbelt så många länder.

– Givetvis hade vi velat ha fler deltagare. Kanske reflekterar detta vilken betydelse demokratikunskap tillmäts. Men man får ha i åtanke att den förra mätningen (2009) gjordes precis i anslutning till den globala finanskrisen, vilket naturligtvis påverkade många länders budgetar. Det kan vara en förklaring, säger Wolfram Schulz och syftar på att det kostar tid och pengar att delta.

IEA kommer inte med några rekommendationer om hur samhälls- och medborgarkunskap ska läras ut. Det viktigaste är att det finns på schemat. Men Wolfram Schulz påpekar att insikterna inte enbart går att läsa sig till.

– Ett av de viktiga resultaten är att elever som har ett öppet samtalsklimat i klassrummet och som på något sätt tränats i demokratifrågor är mer benägna att rösta. Så det är viktigt att skolor låter elever träna inför vuxenlivet, säger han och syftar på sådant som att debattera, delta i skolval eller engagera sig i elevråd eller motsvarande.

Så tycker åttondeklassare

Ansvarig för ICCS är forskarorganisationen International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). IEA presenterar resultaten (kunskaper, attityder och engagemang) i en omfångsrik internationell rapport, samt i en europeisk rapport baserad på en enkät eleverna i Europa besvarat Några resultat:

Globalt:

 • 94 procent av ungdomarna är starkt för jämlikhet mellan könen
 • 15 procent tycker att kvinnor bör hålla sig borta från politiken
 • 67 respektive 62 procent har hög tilltro till regering och parlament som institutioner
 • 59 procent har hög tilltro till tv, radio och tidningar.
 • 65 procent tycker att det är bra för demokratin om alla medborgare har samma rättigheter, oavsett etnicitet. 29 procent är neutrala, 6 procent tycker att det är negativt.
 • 86 procent är beredda att rösta i lokala och nationella val.
 • 52 procent av eleverna uppger att de ofta blir uppmuntrade av sina lärare att uttrycka sina åsikter.
  Europa:
 • 94 procent är stolta över att leva och bo i Europa
 • 88 procent tycker att invandrare ska ha samma rättigheter som övriga medborgare i landet
 • 85 procent tycker att EU säkerställer mänskliga rättigheter i Europa
  Källa: IEA

ur Lärarförbundets Magasin