Läs senare

»Viktigt att vara vaksam«

22 apr 2015

Lärarförbundet har cirka 120 medlemmar på de berörda skolorna och förskolorna.

— Vi vet inte vart detta kommer att leda. Verksamheten kan drivas vidare, andra bolag eller kommuner kan ta över, en företags­rekonstruktion kan efterföljas av en konkurs, säger Carolina Öhrn, förbunds­jurist.

— Det kan bli olika scenarier för olika delar och det som är viktigt just nu är att medlemmarna är vaksamma och tar kontakt med sitt fackliga ombud om de inte får ut sin lön i tid.

Hon ska vara med vid ett borgenärssammanträde i Växjö den 22 april, två dagar efter denna tidnings pressläggning. Då ger rekonstruktörerna en första fingervisning om hur deras arbete fortskrider.

De anställda har den senaste månaden fått sin lön från den statliga lönegarantin. Lön för arbete som utförs efter den 25 april är det meningen att arbetsgivaren återigen ska betala.

Skulle det bli konkurs kan man som anställd ha rätt till lönegaranti igen — upp till ett tak på 178 000 kronor.

Om någon annan huvudman köper ens skola eller om kommunen tar över ska medlemmar också vända sig till Lärarförbundet. Det kan då vara fråga om så kallad verksamhetsövergång.

— Då har de anställda rätt att följa med verksamheten, säger Carolina Öhrn.

ur Lärarförbundets Magasin