Läs senare

Viktigt följa upp saknade elever

Om en skolbänk står tom efter sommarlovet: slå larm. Det kan handla om en elev som blivit bortförd eller bortgift mot sin vilja.

av Maria Lannvik Duregård
23 Aug 2017
23 Aug 2017

Med kampanjen Saknad vill Nationella kompetensteamet, som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck, öka kunskapen hos lärare och övrig skolpersonal om vad man ska göra om en elev saknas efter lovet. Genom filmer och informationsmaterial belyser man skolans skyldigheter och möjligheter.

Lärarns roll är viktig för att fånga upp barn och ungdomar som saknas, betonar Juno Blom, utvecklingsledare på Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland.

– Det är inte ytterst skolans ansvar, men skolan kan vara synliggörare och ska anmäla till socialtjänsten vid oro för en elev.

Nationella kompetensteamet

Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland har regeringens uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer på: hedersfortryck.se

Teamet har också en nationell stödtelefon för lärare och andra yrkesverksamma som behöver råd och konsultation: 010-2235760.

 

Det gäller att veta vad man ska fråga efter. Alltför ofta nöjer sig myndigheter med föräldrarnas förklaring till varför eleven inte kommit tillbaka till skolan, menar hon.

Men skolan ska inte bara påtala att en elev saknas. Minst lika viktigt är att arbeta förebyggande, betonar Juno Blom. Dels handlar det om att som lärare lära sig att fånga upp tecken på att en elev kan leva under hedersförtryck. Dels handlar det också om att prata om frågorna i klassrummet och sprida information om dem.

– Då skickar man signaler till barn och ungdomar att det här är något vi känner till, vi vet att er verklighet finns.

 

ur Lärarförbundets Magasin