Ingår i temat
Värdegrund (LT)
Läs senare

Viktigt samtala om livet

Nu får det vara nog. Skolverkets kritik mot ämnen som livskunskap och andra antimobbningsprogram är absurd och verklighetsfrämmande, skriver Sidiri Ekenryd, lärare i SO och psykologi, samt rektor Psykologgymnasiet.

28 feb 2011

Bild: Marie Kassman
Kära kolleger, rektorer och lärare i detta land, låt oss inte bli handlingsförlamade av rapporten från Skolverket. Låt oss i stället förena oss i det vi innerst inne vet, nämligen att det arbete vi gör i vårt förebyggande arbete mot kränkande behandling och mobbning är viktigt, kanske till och med livsavgörande för vissa elever, oavsett om kurserna vi håller i heter »Livskunskap« eller någonting annat.

År 2007 infördes ett viktigt kapitel i skollagen som alla verksamma i skolvärlden skulle förhålla sig till, nämligen den nya lagen mot kränkande behandling. Tre år senare säger sig Skolverket ha kommit fram till att mobbningen, trots de insatser med olika antimobbingsprogram som skolor infört, har ökat.

Det brukar bli så när man gör det möjligt att anmäla saker till domstol. Det synliggör problemen men det finns heller inte någon tidigare statisttik att jämföra med.

Skolverkets recept på att förebygga och arbeta mot mobbning, av det jag kan utläsa, är metoden a là B F Skinner: Disciplinära åtgärder samt ordningsregler. Genom den nya skollagen kommer det att bli möjligt att som disciplinär åtgärd på gymnasiet tilldela »kvarsittning«. Paradoxalt med tanke på att gymnasiet är en frivillig skolgång.

Här saknas ett möte med eleven om det viktigaste som finns, nämligen att få diskutera livet med vuxna människor.

Ämnet livskunskap — känn på ordet. Kunskap om livet. Hur kan det vara fel? Enligt mig är detta ämne, samt psykologi, de viktigaste och borde göras till obligatoriska ämnen i skolan.

Under livskunskapspassen pratar vi just om livet, om vänskap, döden, drömmar, känslor och kärlek, allt det som hör det riktiga livet till.

Vi lär eleverna att sätta ord på sina känslor, att se samband mellan hennes tankar, känslor och handlingar. Vi lär eleverna hur man på olika sätt kan kommunicer med varandra. Vi lär eleven att det spelar roll hur hon väljer att se på världen. Ska hon genom livet se glaset halvtomt eller välja att se det halvfullt? Vi lär eleven att hon har ett ansvar, att hon inte är ett offer för tillfälligheter.

För inte länge sedan träffade jag en elev som jag hade livskunskap med för över sju år sedan och han sa att det var just det ämnet han verkligen kommer ihåg från gymnasiet och det som fick honom att tänka över och se sitt destruktiva liv.

Jag har haft elever som har kommit och tackat mig efter lektionen och sagt: »Det är ju precis så där mina tankar styr mig, men nu har jag lärt mig att jag kan styra dem i stället, vad häftigt!«.

Låt oss fortsätta vara nyfikna på våra unga människor i skolan, låt oss fortsätta sätta av tid i skolan för att få tid att prata om det viktigaste vi har: livet.

Vi gör inte bara dessa elever en tjänst genom att de lättare kan hantera livet, utan vi gör hela samhället en tjänst. Vi utbildar en ny generation medvetna människor som i sin tur kommer att göra världen till en bättre plats, där vi har lärt dem att bemöta livet på ett sätt som ingen generation tidigare lärt sig i skolan.

All respekt till mina kolleger för ert arbete mot mobbning. Här får ni någonting som ni får alldeles för sällan och borde få varje dag: Tack! 

(Lärarnas tidning nr 4/11)

Alla artiklar i temat Värdegrund (LT) (11)

ur Lärarförbundets Magasin