Läs senare

Viktigt värna värdegrunden

Sverigedemokraternas framgång kräver att lärarna tar sitt uppdrag på största allvar. Det skriver en lärarstudent.

02 okt 2014

Samma år som jag började på på lärar­utbildningen kom Sverigedemokraterna in i riksdagen. Att detta parti som är sprunget ur nationalistiska, rasistiska och vitmakt-rörelser fick folkets röster visar att en del av befolkningen delar dessa åsikter.

Jag kände att mitt val att bli lärare blev ännu viktigare den hösten eftersom jag i samband med mina studier förstod att vi som lärare kan och har skyldighet att ge eleverna verktyg och kunskap att bli ­demokratiska medborgare med humana värderingar.

I läroplanen står det att alla som arbetar inom skolan har en skyldighet att lära ut de demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Där ingår bland annat alla människors lika värde och jämställdhet samt solidaritet med svaga och utsatta.

Därtill står det att »skolan ska främja förståelse för andra människor. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.«

Samtidigt ska läraren ­arbeta med värdegrunden och kursplanerna. Till det har lärarna stora administrativa bördor, kämpar för att få sina elever godkända och lever på låga löner.

I år fick Sverigedemokra­terna mer än dubbelt så många procent i riksdagsvalet som de fick 2010. Sverige­demokraternas politik är inte i linje med skolans läroplan och värdegrund. Vi lärare måste därför ta vårt uppdrag på största allvar.

Vi måste arbeta hårt och aktivt med den demokratiska värdegrund som ska genomsyra allt vi gör, varje dag. Det handlar om att varje dag arbeta med mänskliga rättig­heter, allas lika värde och jämställdhet.

Vi måste ge eleverna redskapen att se och förstå att det okända inte är skrämmande och att det inte finns något »vi och dom«. Vi måste ge eleverna verktygen att se att segregation är förödande för ett samhälle. Det skapar klyftor, motsättningar och hat.

Vi har en skyldighet att ge varje elev hjälpmedlen, kunskaperna och erfarenheterna att bli sin egen demokratiska medborgare med värderingar i linje med läroplanen. Vi har ett ansvar för framtidens medborgare som ska fortsätta att förvalta vårt samhälle.

Därför vill jag sända ut massor av entusiasm och uppmuntran till alla lärarstudenter och verksamma lärare som varje dag kämpar för att fostra morgondagens demokratiska medborgare. Ni är så fruktansvärt viktiga för Sveriges framtid och det samhälle vi ska leva i.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin