Läs senare

Vill satsa från grunden

Södertörns högskola vill bygga en ämneslärarutbildning i romani chib från grunden, genom att börja med grundlärare.

av Lenita Jällhage
24 nov 2016
24 nov 2016
LÅNGSIKTIG. Korta kurser för romska modersmålslärare öppnar på sikt för längre utbildningar, menar Christina Rodell Olgac, docent i pedagogik vid Södertörns högskola. Foto: Anders G Warne

Man kan inte bygga en ämneslärarutbildning i romani chib på lösan grund. Det säger Christina Rodell Olgac, docent och lektor i pedagogik på Södertörns högskola.

När Södertörns högskola 2013 fick regeringens uppdrag att bygga upp en ämnes­lärarutbildning i språket romani chib ansåg de ansvariga på högskolan att det var att börja i fel ände.

— Många romer saknar den formella be­hörigheten att söka in på en sådan längre utbildning, säger Christina Rodell Olgac.

Hon arbetar på institutionen för kultur och lärande och är ansvarig för de romska uppdragsutbildningarna tillsammans med Angelina Dimitri-Taikon, som är filosofie magister i pedagogik och själv rom. Men de är även involverade i uppdraget att starta en ämneslärarutbildning i romani chib på högskolan.

Att det finns ett skriande behov av utbildade romska lärare är Christina Rodell Olgac väl medveten om. De romska modersmålslärarna, som i dag arbetar ute i skolorna, är sällan behöriga.

”Att satsa på lärarna är bästa sättet att bygga en framtid för romerna.”

— Vi vill först satsa på en grundlärar­utbildning mot yngre åldrar med romsk profil som ett första steg mot en ämneslärarutbildning. För om vi inte får sökande är det slöseri med tid och arbete att lämna in en examensansökan för en ämneslärarutbildning, säger hon.

De uppdragsutbildningar för romska ­modersmålslärare och brobyggare som Söder­törn har gett sedan starten 2012 har varit ett sätt att stärka deras kompetens. Men det har också varit ett sätt att bygga en grund för framtida högskolestudier i gruppen.

— Att satsa på modersmålslärarna och brobyggarna är, som vi ser det, det bästa sättet att bygga en framtid för den romska minoriteten och förbättra skolsituationen, säger Christina Rodell Olgac.

Södertörns högskola har vid två tillfällen, 2014 och 2016, lämnat skriftliga förslag till utbildningsdepartementet om att få starta en grundlärarutbildning med romsk profil. Den senaste skrivelsen var även undertecknad av universiteten i Stockholm och Umeå, som har liknande uppdrag för andra nationella minoriteter.

Regeringen har hittills inte gett något svar.

När Lärarnas tidning kontaktar departementet visar det sig att frågan lagts på ut­redaren Björn Åstrand. Han tycker det är för tidigt att uttala sig om vad utredningen kan resultera i och hänvisar till att de kommande förslagen ska presenteras i två etapper, den 1 juni och den 1 december 2017.

— När vi kan gå i land med en lärarutbildning för romer beror på vad vi får för svar från utbildningsdepartementet, konstaterar Christina Rodell Olgac.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin