Läs senare

Vinstuttag kräver kvalitet

LedareDet räcker inte längre att syna enskilda fristående skolor när tillstånden prövas. De stora koncernernas intåg kräver en översyn av villkoren, skriver förbundsordförande Eva-Lis Sirén i sin ledare.

28 Feb 2011
Eva-Lis Sirén.

Regeringen ska tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över villkoren för fristående skolor. Man vill sätta ytterligare fokus på kvaliteten och likställa villkoren mellan olika huvudmän.

Fristående skolor är i dag en naturlig del av Skolsverige. Lärarförbundet lägger i grunden ingen värdering i vem som driver en skola. Det är kvaliteten som är det helt avgörande. Kommunen har större ansvar för eleverna oavsett vad de väljer och det kräver förstås att kommunen också ges rimliga förutsättningar att ta ansvaret. Villkoren att driva skola ska vara likvärdiga.

Viktiga steg tas i den nya skollagen, men ännu återstår ett antal skillnader. De fristående skolornas utveckling har delvis tagit en annan väg än vad man förutsåg när de kom för femton år sedan. En översyn för att ytterligare likställa villkoren behövs.

Kvaliteten ska vara i fokus och skattepengar användas till rätt saker. Kan en fristående skola inte upprätthålla hög kvalitet ska ägarna självklart inte kunna ta ut stora vinster. Det har varit Lärarförbundets fasta och av friskoleföretagen ibland kritiserade uppfattning. Det har dock inte ändrat vår

kritik mot de koncerner som tar ut höga vinster. Lärarförbundet vill se friskoleföretag som investerar i skolan och i lärarna, gärna med en löneutveckling som lockar och med höga ambitioner för välutbildade lärare.

Vi kritiserar också kommuner som i praktiken plockar pengar från skolan genom en snårig kommunintern hyressättning eller andra sätt.

Även om summorna är olika stora handlar det om huvudmän som, trots kvalitetsbrister, inte sätter in alla tillgängliga medel för att höja kvaliteten.

Fristående skolor ska kunna hindras från att göra stora vinstuttag om man inte tar itu med brister. Kvaliteten måste alltid gå först. Detta har starkt stöd hos lärare, föräldrar och allmänhet. Skolinspektionen ska kunna ta till sanktioner om skolan inte åtgärdar de brister som inspektionen konstaterar.

De enskilda förskolorna granskas av kommunerna. Många kommuner sköter inte
detta. Det är naturligt att Skolinspektionen också får mandat och resurser att granska de privata förskolorna.

Då, i början av nittiotalet när friskolereformen genomfördes, växte små privata skolor fram med tydliga pedagogiska idéer. Nu, tjugo år senare, ägs mer än 20 procent av de fristående skolorna av några få stora företag på nationell och internationell basis. Det räcker inte längre att se på en enskild skola och dess förutsättningar när tillståndet prövas.

För Lärarförbundet och våra 14 000 lärare och skolledare i fristående skolor är det grundläggande att ha samma lagstöd för meddelarfrihet och meddelarskydd som hos annan huvudman. Det är en viktig pusselbit för att garantera en likvärdig skola.

En Lex Sarah för skolan utreds just nu, vilket innebär att en privatanställd ska kunna anmäla missförhållanden till sin arbetsgivare. Men utan meddelarskydd kan Lex Sarah bli enbart ett slag i luften i privat drivna förskolor och skolor.

ur Lärarförbundets Magasin