Läs senare

Visa tillit och sluta med kontrollerna av lärarna

DebattKommuner använder uppföljningsverktyg som IST för att kontrollera lärarna. Många timmar förtroendetid försvinner i dokumenterande vilket drabbar eleverna. Det är dags att visa tillit och hjälpa lärarna att tycka om sitt yrke igen, skriver Roger Persson, arbetsplatsombud för Lärarförbundet i Norrköping.

19 dec 2017

Om debattören

Roger Persson

Arbetsplatsombud för Lärarförbundet

Klockaretorpsskolan, Norrköping

De allra flesta lärare är experter på att undervisa i sitt ämne och älskar sitt yrke. De gör undervisningen intressant, tänker på hög elevutveckling och dokumenterar på ett sätt som hjälper dem att till slut sätta ett betyg på eleven. Så ska det vara.

Vi vet dock att läraryrket inte ser så ut idag. Skolans situation har förvärrats betydligt, lärare sjukskriver sig mer än tidigare och fler behöriga lärare söker andra anställningar i andra skolor och i andra branscher. Det hjälper ingen att antalet obehöriga lärare ökar.

Illustration: Colourbox

Det som har hänt är att de flesta lärare måste göra ett flertal dokumentationsarbeten som kräver tid, en tid som oftast tas från förtroendearbetstiden och planerandet av lektioner. Just när det är som värst inom lärarbranschen startar allt fler kommuner i Sverige statistik- och dokumentationsprogram som ännu fler kommuner dessutom verkar köpa in sig i.

IST är en molnbaserad webbtjänst som används av otroligt många kommuner idag. Den undersöker den faktiska organisationen hos kommuner och möjliggör en uppföljning på olika nivåer såsom geografiska områden, skolområden, skolor och skolenheter. I förlängningen kontrollerar den, enligt min åsikt, lärarnas arbetsuppgifter, vilket jag som ombud vänder mig emot.

Just när det är som värst inom lärarbranschen startar allt fler kommuner statistik- och dokumentationsprogram.

Kan nämna Norrköping som ett av alla exempel på kommuner i Sverige där utbildningsnämndens toppolitiker och utbildningsdirektören tvingar lärare att redovisa omdömen i IST och där verktyget snarare stjälper snarare än hjälper.  Klasslärarna förlorar väldigt många timmar på grund av detta varje vecka, tid som de skulle kunna använda till planering, elevanpassning och förberedelser.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Jag vill ärligt talat påstå att kommunerna använder IST som en slags bedömare av lärarnas arbetsuppgifter. Arbetsgivarna vill ha statistik och kontroll snarare än att uppvärdera läraryrket med högre löner.

Det behöver tas ett större ledaransvar från politikernas sida. Sluta med kontrollerna och hjälp istället lärarna att älska yrket igen. Se till att höja lönerna och påskynda en stabil och säker arbetsmiljö så att de kan utföra det arbete de är bäst på – att vara experter på att möta och utveckla sina elever.

ur Lärarförbundets Magasin