Läs senare

Visionären som vill förlösa lärarna digitalt

DigitaliseringCarl Heath guidar lärarna in i skolans digitala framtid. Nu får han Guldäpplejuryns särskilda pris för sitt inspirerande arbete.

av Torbjörn Tenfält
26 okt 2017
26 okt 2017
Carl Heath föreläser på Edtech-mässan.

En visionär med hjärtat i lärarnära praktik talar från stora scenen under Edtech-­mässan i Älvsjö i södra Stockholm. Edtech är samlingsnamn för de många tekniska tjänster och digitala produkter som riktas mot utbildningsområdet och Carl Heath är ett av mässans dragplåster.

Under snart tjugo år har han propagerat för att digital utveckling i skolan handlar om innehåll och inte om utrustning. Som ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) initierar och driver han tillämpad forskning i klassrummen. Resultaten ska spridas i så stora kretsar som möjligt.

– Lärare blir passionerade över saker och ting och får de möjlighet att dela med sig av sin kunskap så skapar det mycket större effekt än om jag som utomstående expert säger något från en scen, säger Carl Heath.

När Guldäpplejuryn nu ger honom sitt särskilda pris hänvisar den bland annat till hans pådrivande roll i den snabbt växande makerrörelsen i svensk skola. I den framhävs viljan att förstå hur saker fungerar och att sedan förbättra dem. Carl Heath vill bidra till att förlösa lärarnas kreativitet.

– Väldigt mycket av lärarens arbete är hantverk och ingen forskare i världen är bättre på det hantverket än lärarna själva.  Man behöver hitta struktur för hur det hantverket kan uppstå och frodas.

Makerskolan är ett projekt som finansieras av Vinnova och där RISE samarbetar med ett 30-tal skolhuvudmän och flera andra partners. Projektet försöker bland annat få svar på hur ett kreativt utforskande med hjälpa av programmering kan leda till ett effektivt lärande.

– Det är först när något blir praktik i klassrummet som det kan uppstå en kunskap i professionen. Det centrala är lärarens förmåga att omsätta den kunskapen i undervisning i klassrummet.

Om sättet att jobba är intressant hjälper Carl Heath, hans medarbetare och andra projektdeltagare till att sprida det till fler skolor.

– Efter hand uppstår beprövad erfarenhet där man kollegialt kan utveckla ny praktik.

Har du sett någon förändring i lärarnas attityd till samarbete under de år projektet pågått?

– Vi ser att lärare öppnar upp sina klassrum i högre grad nu än när vi började. Det har också varit en ambition med projektet – att både hitta en digital arena och fysiska möten där lärare utsätter sig för varandra, säger Carl Heath.

Önskar du att lärare vågar testa mer nytt?

– Nej, det handlar snarare om våra modeller för hur vi introducera nya saker. Många tycker att vi experimenterar med skolan. Ja det gör vi, men det stora experimentet är när politikerna inför helt nya reformer i skolan utan att ha en aning om ifall de funkar eller inte.

Vare sig det handlar om arbetsmetoder eller utrustning framhåller Carl Heath att de först måste testas på användarna. Han tar läromedel som exempel.

– I den analoga skolan hade läraren makt över läromedlen. I den digitala skolan är det ofta hela system som köps in. Makten förskjuts från läraren till systemet och det är farligt menar jag. Lärarna är de som både måste kunna behärska sina verktyg och ha förmågan att analysera vilka som är bra och inte bra.

Experimenten i klassrummen vill han genomföra under kontrollerade och noggranna former. Testen ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet.

– Man ska inte bara pröva en cool grej för att den ser ball ut. Det har jag inget som helst till övers för, säger Carl Heath.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin