Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Vissa lärarstudenter får 4 000 mer i studiebidrag

LärarutbildningAkademiker som läser kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ska få högre studiebidrag. Det har regeringen beslutat.

av Niklas Arevik
18 maj 2018
18 maj 2018

Sedan hösten 2015 har studerande inom KPU som leder till ämneslärarexamen inom matematik, naturorienterande ämnen eller teknik, möjlighet till en högre bidragsnivå under studietiden. Nu har regeringen beslutat att den högre bidragsnivån ska gälla samtliga KPU-studenter som läser till ämneslärarexamen.

– Det här gör vi som en åtgärd mot lärarbristen. Med detta hoppas vi att fler ska välja att bli lärare. Vi bygger ut KPU med 1 000 platser och vill fylla dem, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Lärarnas tidning.

Gav den tidigare satsningen effekt på antalet sökande till utbildningarna?

– Det finns ett uppdrag att utvärdera detta, så vi får se om det fått effekt. Men vi vill gå vidare med det här innan utvärderingen, vi kan inte lösa lärarbristen med bara nyexaminerade från lärarutbildningarna.

Varför får inte studenter som läser den långa lärarutbildningen samma förmån?

– Det här handlar om äldre studenter, medelåldern är 38 år, som tidigare haft god inkomst och försörjningsansvar med familj och bostad. Satsningen gör att fler har möjlighet att utbilda sig till lärare, säger Helene Hellmark Knutsson.

Den högre bidragsnivån är 7 588 kronor per studiemånad, att jämföra med det generella bidraget på 3 428 kronor. Det innebär att en KPU-student får drygt 4 000 kronor mer i studiebidrag per studiemånad. Totalbeloppet, det vill säga både bidrag och lån, är detsamma oavsett bidragsnivå.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2018.

ur Lärarförbundets Magasin