Läs senare

Viteshot mot ännu en Göteborgsskola

Ytterligare en skola i Göteborg hotas av stora vitesbelopp efter en tillsyn av Skolinspektionen. Det är kommunala grundskolan Svartedalsskolan som får kritik för att inte ha säkrat att alla elever får den undervisning och stöd som behövs för att nå kunskapskraven.

18 Feb 2016

Skolinspektionen hotar Göteborgs kommun med vite på 600.000 kronor om förhållandena på Svartedalsskolan 4-9 inte förbättras senast i mitten på maj.

Det är undervisningen och studieron som brister i flera klasser/ämnen, bland annat beroende på att skolan har för få behöriga lärare. Sjuktalen är höga och oftast ersätts de frånvarande lärarna av tillfälliga vikarier, oftast mycket unga och helt utan ämnes- eller lärarutbildning. Det leder till att många elever inte får den undervisning de har rätt till, enligt Skolinspektionen.
Sedan tidigare har åtta andra skolor som Göteborgs kommun ansvarar för fått vitesbeslut från 500.000 till 2,3 miljoner kronor.

Vitesbeslut för åtta skolor

Svartedalsskolan 4–9 har granskats inom ramen för en ordinarie regelbunden tillsyn av utbildningsverksamheten i Göteborgs kommun som Skolinspektionen genomför 2015–2016.
 
Myndigheten har tidigare fattat vitesbeslut om åtta andra skolor som Göteborgs kommun ansvarar för:
  • Sjumilaskolan F-9A (grundskola, 700.000 kronor) 
  • Sjumilaskolan F-9B (grundskola, 700.000 kronor) 
  • Burgårdens Utbildningscentrum 1 (gymnasieskola, 700.000 kronor)
  • Burgårdens Utbildningscentrum 3 (gymnasieskola, 700.000 kronor)
  • Burgårdens Utbildningscentrum 5 (gymnasieskola, 900.000 kronor)
  • Sannaskolan 2 (grundskola, 800.000 kronor)
  • Lövgärdesskolan (grundskola, 1.000.000 kronor)
  • Nordhemsskolan (grundskola, 500.000 kronor).
    Källa: Skolinspektionen

ur Lärarförbundets Magasin