Läs senare

Viteskrav mot föräldrar som hemundervisar

HemundervisningEn familj på Öland krävs på mer än 30.000 kronor i vite eftersom de två yngsta barnen inte går i skolan, utan i stället undervisas hemma av sina föräldrar.

22 Feb 2017

Det sker efter en rättslig process, som slutade med att Högsta förvaltningsdomstolen inte gav föräldrarna prövningstillstånd, rapporterar tidningen Världen i dag.

– Skolan är inget alternativ för våra barn. De vill inte dit heller. De blir bara kränkta och inte respekterade, säger mamman i familjen till tidningen.

Barnen är tio och tolv år gamla och föräldrarna, som är aktiva i Kalmar Adventkyrka, hänvisar till barnens rätt till en fostran i enlighet med föräldrarnas filosofiska och religiösa övertygelse. Exempelvis anser de att skolans undervisning om sex och samlevnad ”gränsar till porr”. skolans undervisning om hur världen blev till liknar de vid hjärntvätt.

Efter en lagändring 2011 krävs synnerliga skäl för att hemundervisning ska godkännas, dessutom att det går att få insyn i undervisningen, som måste vara ett fullgott alternativ till skolundervisning.

Lärarnas tidning mötte familjen i ett reportage för fyra år sedan. Det kan du läsa här.

ur Lärarförbundets Magasin