Läs senare

Waldorflärare får inte behörighet att forska

26 Nov 2008

Regeringen har beslutat att de studenter som går waldorflärarutbildningen på 240 hp vid Stockholms universitet inte kommer att få sin examen placerad på avancerad nivå och därmed inte behörighet till forskarutbildning. Det är Stockholms universitet som begärt och fått dispens från den bolognaanpassade förordningen som innebär att en lärarexamen på minst 240 högskolepoäng ska placeras på avancerad nivå.

Det var i juni i år som Lärarutbildningsnämnden vid Stockholms universitet beslutade att ställa in antagningen till waldorflärarutbildningen hösten 2008, men att de studenter som redan påbörjat utbildningen kommer att få avsluta den.

Motiveringen till avvecklingen är att kurserna i utbildningen inte omfattar tillräckligt mycket ämnesteori och att den ämnesteori som ingår till stor del inte vilar på vetenskaplig grund. Nämnden konstaterar att en stor del av kurslitteraturen är Rudolf-Steiner-baserad och att mycket av den vetenskapligt grundade litteratur, som ingår i utbildningen för andra blivande lärare, inte tas upp.

I en artikel i Svenska Dagbladet har ett antal professorer och bland annat författaren Agneta Pleijel protesterat mot beslutet att avveckla utbildningen vilket de anser hotar den pedagogiska mångfalden.

Ingela Ösgård

ur Lärarförbundets Magasin