Läs senare

Wennstam, Claes-Göran; Rosendahl, Birgit Lendahls (red): Lärande i vuxenlivet

Studentlitteratur

02 Okt 2005

Är det någon skillnad på att undervisa barn och vuxna? I antologin Lärande i vuxenlivet (Studentlitteratur) diskuteras vuxenutbildning i ett brett perspektiv. Elevens möte med högskolan, yrkesutbildningens särskilda krav, validering, folkbildning och lärande i yrket genom aktionsforskning är några ämnen som avhandlas. Boken vänder sig till alla som är intresserade av vuxnas lärande. Redaktörer är Claes-Göran Wennstam och Birgit Lendahls Rosendahl. 

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin