Läs senare

Yngre får inte frågan

Många yngre kan tänka sig att engagera sig fackligt. Men de får sällan frågan. Det säger Anders Kjellberg, arbetslivsforskare och professor i sociologi vid Lunds universitet.

03 nov 2010

Anders Kjellberg refererar till en attitydundersökning bland medlemmar inom TCO. Den visar att de som är 30 år eller äldre betydligt oftare än de som är yngre har fackliga uppdrag. Men mer än en tredjedel av de yngre kvinnorna kan tänka sig att ta ett fackligt uppdrag, enligt undersökningen.

— Den dåliga representationen av unga beror till stor del på de fackliga organisationerna själva. De vänder sig inte till de yngre, frågar dem inte, uppmuntrar dem inte, säger Anders Kjellberg. 

ur Lärarförbundets Magasin