Läs senare

Yrkespaket planeras för gymnasiet

GymnasieskolanSkolverket ska på regeringens uppdrag ta fram ett förslag på påbyggbara yrkespaket för elever på gymnasieskolans introduktionsprogram.

24 Apr 2017

Tanken är att gymnasieutbildningen ska kunna anpassas efter elevens förutsättningar och arbetsmarknadens behov.

Yrkespaketen ska senare i livet, i kombination med kunskapslyftet, stegvis kunna leda till en gymnasieexamen, skriver gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S), på Dagens Nyheters debattsida.

Yrkespaketen ska utformas tillsammans med branschföreträdare som vet vad arbetsmarknaden efterfrågar.

”Den svenska ekonomin går som tåget, men hålls tillbaka av att företag inte lyckas anställa den arbetskraft som de eftersöker. Samtidigt som 350 000 personer är arbetslösa i Sverige finns det 100 000 lediga jobb på arbetsmarknaden”, skriver Anna Ekström.

ur Lärarförbundets Magasin