Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Yrkesprogrammen tappar gymnasiesökande igen

22 aug 2019

Gymnasieskolans vårdprogram minskar detta läsår, eftersom antalet sökande har gått ned med 14 procent jämfört med föregående år.

Även bygg- och anläggningsprogrammet backar märkbart, med 10 procent färre sökande.

Dessa två program minskade mest av alla nationella program i gymnasieskolan, visar skolverkets preliminära statistik.

Sammantaget har gruppen yrkesprogram lockat en något lägre andel elever, medan söktrycket till de högskoleförberedande programmen har ökat något.

Gymnasieskolans i särklass mest eftersökta program är det samhällsvetenskapliga, följt av ekonomi och naturvetenskap. De mest eftersökta yrkesprogrammen är el och energi samt fordon och transport.

Det minst eftersökta programmet är det humanistiska, med endast 700 sökande i hela landet. Det samhällsvetenskapliga programmet hade mer än 22 000 sökande.

I den preliminära statistiken ingår inte de sökande till introduktionsprogrammen.

ur Lärarförbundets Magasin