Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Yttrandefrihet svår nöt för rektorer

Inför valet 2010 stängde många rektorer dörren för politiska partier med hänvisning till skolans värdegrund. Detta var olyckligt och i vissa fall i strid med grundlagen. Det konstaterar Skolverket i en ny rapport.

03 apr 2012

En del rektorer har svårt att acceptera yttrandefriheten som överordnad skollagen. Det kan få till följd att man väljer att stänga skolan för vissa partier – vilket strider mot grundlagen, eller för all politisk information – vilket är tveksamt utifrån skolans demokratiuppdrag. Det konstaterar Skolverket i en analys av hur rektorerna agerade inför valet 2010.

Rapporten, som grundar sig i ingående intervjuer med 30 rektorer i 29 kommuner, visar att vissa rektorer i syfte att skydda eleverna från kränkning missgynnade somliga politiska partier. Men skolan får inte utestänga en politisk organisation ens om dess budskap strider mot skolans demokratiska värdegrund, om man redan har bjudit in andra partier.

I vissa fall valde man att helt stänga skolan för politisk information utifrån, vilket är förenligt med grundlagen men mindre lyckat utifrån skolans demokratiuppdrag, anser Skolverket.

Myndigheten slår också fast att en rektor aldrig får delegera beslutet om partibesök, varken uppåt eller nedåt. Vissa intervjuade rektorer lade över ansvaret på samhällskunskapslärarna, andra lutade sig mot beslut av politiker. Men Skolverket konstaterar alltså att frågan uttryckligen ligger på rektorns bord.

ur Lärarförbundets Magasin